Prompts for New Business Ideas

הבטחתי לייצר עבורכם מדריכים שונים, לפרומפטים טובים בצ’אטים של הבינה המלאכותית הגנרטיבית כמו GPT, כל פעם בנושא אחר על מנת שתוכלו להבין כיצד לחלץ תוכן איכותי בשימוש בכלים. הפעם, אתמקד בדרך להשיג יחד עם הכלים רעיונות טובים לפיתוח עסקי, לטובת מודלים עסקיים חדשניים או שירותים ומוצרים נוספים לחברה שלכם.

שימו לב לקו מנחה בכל הפרומפטים, הם ממוקדי בעיה אחת, ממוקדי אתגר אחד- חשוב שתבינו שזו הדרך להשתמש במודלים השפה הגדולים! לא לתת להם בעיה אחת גדולה וכללית, שכן אם תעשו זאת תקבלו תוצאה כללית ושטחית. הרעיון הטוב ביותר הוא לפרק את המשימה הגדולה למספר משימות קטנות ולאחר מכן לעשות את החיבור.

# Prompt- פרומפטים
1 הפרומפט: תייצר לי (מספר) של רעיונות לטובת עסק חדש ב(תעשייה)
Generate [number] ideas for starting a new business in [industry]
2 הפרומפט: תייצר (מספר) דוגמאות לעסקים מצליחים ב(תעשייה)
Provide [number] examples of successful businesses in [industry]
3 הפרומפט: תעזור לי להבין את הדרך והצעדים להתחיל עסק חדש (בתעשייה)
Outline the steps to starting a new business in [industry]
4 הפרומפט: תתן (מספר) של טיפים מצליחים להתחלה של עסק (בתעשייה)
Give [number] tips for successfully starting a business in [industry]
5 תייצר (מספר) של רעיונות על מנת לשפר עסק קיים (בתעשייה)
Generate [number] ideas for improving an existing business in [industry]
6  הפרומפט: רשימה (מספר) של יתרונות התחלת עסק חדש ב (תעשייה)
List [number] benefits of starting a business in [industry]
7 תספק (מספר) דוגמאות למודלים עסקיים חדשניים ב (תעשייה)
Provide [number] examples of innovative business models in [industry]
8 תתאר לי את הסיכונים והאתגרים בהתחלת עסק חדש ב (תעשייה)
Outline the risks and challenges of starting a business in [industry]
9 תזהה (מספר) של מגמות שוק ב (תעשייה)
Identify [number] market trends in [industry]
10 תיצור (מספר) רעיונות לעסק שפותר בעיה נפוצה
Generate [number] ideas for a business that solves a common problem
11 תספק (מספר) של דוגמאות לעסקים שעשו שיבוש (בתעשייה)
Provide [number] examples of businesses that have disrupted [industry]
12 תתאר מה הם הצעדים לתת תוקף לרעיון עסקי
Outline the steps to validate a business idea
13 תתן (מספר) טיפים למציאת הרעיון העסקי הנכון
Give [number] tips for finding the right business idea
14 תייצר (מספר) רעיונות לעסק שרוצה למנף את עצמו באמצעות טכנולוגיה חדשה
Generate [number] ideas for a business that leverages new technology
15  תגדיר (מספר) תעשייות מתעוררות עם פוטנציאל לצמיחה
Identify [number] emerging industries with potential for growth
16 תשרטט את היתרונות להתחלת עסק בתוך נישה תעשייתית
Outline the benefits of starting a business in a niche market
17 תספק (מספר) דוגמאות של עסקים שהצליחו לעשות פיבוט בהצלחה
Provide [number] examples of businesses that have successfully pivoted
18 תספק (מספר) טיפים לבחירת המודל העסקי הנכון
Give [number] tips for choosing the right business model
19 תייצר (מספר) רעיונות לעסקים שמתייחסים אל סוגיות חברתיות
Generate [number] ideas for a business that addresses a social issue
20 תתאר את הצעדים ליצירת מחקר שוק בשביל עסק חדש
Outline the steps to conducting market research for a new business
21 תגדיר (מספר) נקודות כאב של לקוחות ב (תעשייה)
Identify [number] consumer pain points in [industry]
22 תספק (מספר) של דוגמאות לעסקים שהצליחו לייצר בסיס לקוחות נאמן
Provide [number] examples of businesses that have created a loyal customer base
23 תספק (מספר) של טיפים לבניית מותג חדש לעסק חדש
Give [number] tips for building a strong brand for a new business
24 תייצר (מספר) רעיונות עבור עסק שרוצה למנף פער בשוק
Generate [number] ideas for a business that capitalizes on a gap in the market
25 תגדיר (מספר) אתגרים לעשות סקייל לעסק
Identify [number] challenges of scaling a business
26 תספק (מספר) דוגמאות לעסקים שהצליחו לעשות צמיחה מהירה
Provide [number] examples of businesses that have achieved rapid growth
27 תן (מספר) טיפים להבטחת מימון לעסק חדש
Give [number] tips for securing funding for a new business
28 תשרטט את היתרונות לנטוורקינג וליצירת שותפויות עבור עסק חדש
Outline the benefits of networking and forming partnerships for a new business
29 תייצר (מספר) רעיונות עבור עסקים שרוצים למנף טרנד עכשווי
Generate [number] ideas for a business that capitalizes on a current trend.


שלושה מוצרים שלי שכדאי לכם להכיר:
1. מפגש 1:1 ליעוץ על בינה מלאכותית גנרטיבית
2. קורס מזורז און ליין ללימוד על בינה מלאכותית גנרטיבית.
3 חדש חדש חדש – קורס למתקדמים!

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.