The Explainer | Design Thinking

2071817190001_4443619007001_stillImage-1-4t35ctn3-4445041393001

כשחברות קובעות אסטרטגיה, הן הרבה פעמים מועדות– אם זה בגלל איסוף של הרבה מאוד דטה שלא בהכרח מספקת להם אינסייטים על מה שהן צריכות לעשות בפועל, והדטה גם לא בהכרח משקפת מה הצרכנים בעתיד באמת ירצו- או שהן לוקחות סיכונים מסוכנים שמבוססים על אינסטינקטים ולא סביב ניתוח אמיתי של תועלות עסקיות ובנפיט אמיתיים לצרכנים.

Design Thinking-מהווה כלי ותהליך שמונע את הדברים האמורים לעיל, שכן הוא מבנה את התשתית החשיבתית בצורה כזו שעוזרת לקבל החלטות נבונות במבוסס דטה חכמה. החשיבה מבוססת על כלים מעולם העיצוב, וישנו שיפט משמעותי בחשיבה יחד עם היוטיליטי הללו שכן היא נשענת על עיצוב הפתרונות במבוסס הצרכים של האדם.

ל-Design Thinking ישנן שלוש רגליים עיקריות :

הראשונה, להמציא את העתיד על ידי פורמליזציה של דברים שאותם אנשים סביר להניח ירצו, אבל אין להם עדיין את הדרך להבין זאת- השיטה נשענת על אתנוגרפיה ומחקר שנכנס לחיים של האנשים ובוחן את המקומות והכשלים אותם ניתן לתקן באמצעות חדשנות. כל הסיסטמה מבוססת על התנהגויות של אנשים והחברה, באופן שמשפר את איכות הדטה והאינפורמציה שתומכת את קבלת ההחלטות.

השנייה, בחינה של הרעיונות- בדרך זו בוחנים את הפתרונות על מציאות אמיתית, ואנשים שיכולים לבחון את המוצר או השירות גם אם הוא לא מושלם. מהמקום הזה ניתן לקחת את הדטה האיכותית אשר משקפת לא מה שאנשים אומרים, אלא מה שהם עושים בפועל ומתוך כך לבנות את התיקונים והשיפצורים כמו גם הדיוקים.

הרגל השלישית, הבאת המוצר או השירות לחיים האמיתיים- זאת באמצעות אידנטיפיקציה של יכולות, משאבים אותם החברה תצטרך על מנת לפעול במציאות אמיתית- להפיק, ולהפיץ את החדשנות וכמובן למכור אותה.

Procter & Gamble רצו למשל לבחון מחדש קרם גוף– בפרוקטר התחילו בכך שהתבוננו על השופרים והבינו את הצרכים שלהם, כמו גם בחנו את שרשרת האספקה והנקודות בהן הלקוח נפגש בפועל עם המוצר. הם הבינו מהניתוח שהמוצר שלהם עונה בעיקר לנשים בנות חמישים פלוס אשר דואגות לקמטים שלהן, בעוד שישנה כמעט התעלמות מוחלטת מנשים בנות שלושים שמודאגות בפועל מנושאים אחרים לגמרי- בנקודת זמן זו היה ברור שיש פה הזדמנות גדולה, ושוק ענק שניתן לתקוף אותו גם באספקט המוצרי וכמובן באספקט השיווקי עסקי.

פרוקטר לקחו את התובנה הזו ובחנו פורמולציה חדשה- בצורה כזו שתוכל להתמודד עם מספר שונה של יעדים לטיפול בעור הפנים. בחברה בחנו פרוטוטייפים שונים ויצרו תעדוף על מה שצריך להתמקד בו- כמו גם דרכי שיווק והפצה, בסופו של דבר החברה השיקה סדרת מוצרים שהם פרימיום אבל עם הפצה רחבה המאפשרת להם להפוך את המהלך לעסק ססטינבילי וצומח.

חשיבה מסוג זה יכולה לעזור לארגונים לפצח שווקים חדשים, צרכים שונים שאינם מטופלים ובכך לבנות ביזניס קייס אשר מתאים גם לעיצוב החיים של האנשים וכמובן גם ברמה העסקית.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.