Brands Prefer Photos on Facebook

מחקר מטעם הSocialbakers ירכיב את תוכנה של הרשומה הנוכחית. המחקר מתמקד במותגים ברחבי פייסבוק : מה הם משתפים ? תמונות, וידיאו, תוכן טקסטואלי ועוד, וכן- מה עובד בפועל ובמה בוחרים המותגים להתמקד מתוך מה שאכן פעל. אחלץ עבורכם את הדברים החשובים שנאמרו במחקר כולל הגרפים המוצלחים ששותפו, ואנסה לחדד את הנקודות העיקריות  שיעזרו לכם בעבודתכם במסגרת הרשת החברתית. למי שרוצה לראות את התוכן המקורי, רצ”ב- Link.

רוב התוכן שמותגים משתפים בפייסבוק כולל תמונות. 75 אחוז מכל התוכן שנסקר הראה כך- זאת על בסיס בדיקה של חודש עבודה מלא. הבחינה של המחקר הזה כללה כ30,000 מותגים על מנת שניתן יהיה באמת לקבוע אילו סוגי פוסטים מפיקים את המעורבות הגבוהה ביותר. על בסיס הדטה הנרחבת הזו מתברר כי תמונות מייצרות את המעורבות הגבוהה ביותר, מה שמוביל למסקנה כי מותגים בוחרים בתוכן שהוא תוכן תמונה יותר מכל תוכן אחר בפייסבוק.

fb-photos-2-2-

למרות שפייסבוק הכניסה עוד אפשרות טכנית– להגדיל את ממדי התמונה כאשר היא משותפת מלינק, עד לגודל שמכסה את כל הפיד, עדיין רובם של המשווקים מעדיפים פשוט לשתף תמונות (עם לינק מתחת לתמונה כטריגר למניע לפעולה). המחקר, שבוצע על ידי סושייל ביקרס, מראה כי מתוך 30,000 מותגים אשר פעילים ברשת החברתית 75 אחוז מעדיפים לשתף תוכן תמונה. אלה שהעדיפו שיתוף לינקים הופיעו במקום השני כקבוצה הגדולה ביותר, שנֶאֱמְדָה ב- 10 אחוז. הסיבה לכך משתקפת מהדטה של המחקר- 87 אחוז מהמעורבות מתקיימת בפועל על סמך הצגת תמונות, ורוב המותגים אף מעדיפים לשתף תמונה בודדת אחת ולא אלבומים. תוכן וידיאו הגיע למקום נמוך ביותר- רק 4 אחוז.

fb-photos-1-1-

ממוצע של אינטראקציות פיר פוסט :  בתוֹם בדיקת הממוצע של האינטראקציות בכל פוסט, רואים בבירור שתוכן תמונה הינו התוכן המערב ביותר.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.