Social Video Ad Spend Will Double in 2017

FVS

על פי נתונים מחקריים ההשקעה בוידיאו בסושייל תוכפל ב2017– המידע מובא באמצעות מומחים של-Interpublic Group’s Magna אשר צופה כי ההוצאה על הפרסום הגלובאלי בוידיאו סושייל תגדל ותגיע ל-511 מיליארד דולר זאת עוד השנה. המכירות של מודעות בדיגיטל יצמחו פי שתיים ויהפכו לקטגוריה המובילה במדיה ב-2017. בתוך הסגמנט של פרסום דיגיטלי, חיפוש וסושייל וידיאו אמורים להִמְרִיא זאת על פי מחקרים שונים-Link.

הצמיחה של הפרסום בדיגיטל תוכפל באמצעות וידיאו בסושייל וSearch– שני הסגמנטים הללו בתוך הקטגוריה היוו-95 אחוז מכל הצמיחה בשנה שעברה, או יותר נכון-10.5 מתוך-11 מיליארד דולר של-Growth נטו. ההשקעה בפרסום דיגיטלי תתקרב ל-40 אחוז מכל ההוצאה ב2017, ויכולה לשקף המשך צמיחה עד 2021 שתעמוד על-50 אחוז.

ההערכות הן שההשקעה הפרסומית בסושייל וידיאו ב2017- תוכפל ותעבור את ה-4 מיליארד דולר, מספר זה יהווה שליש מכל ההוצאה של הפרסום בדיגיטל וידיאו בארה”ב, ו-20 אחוז מכל ההוצאה על פרסום בסושייל מדיה. פורמאטים חדשים של מודעות וידיאו, כמו מיד רול ולייב וידיאו, כמו גם אימוץ של רעיון הסושייל וידיאו על חשבון הפלטפורמות הטלוויזיוניות מואץ במהירות, והמכירות של פרסום בטלוויזיה לינארית ממשיכה להיות שטוחה.

גם הViewability, הנראות של מודעות דיגיטל וידיאו משביחה את עצמה, זאת על פי גוף המחקר- Integral Ad Science. החברה עשתה טסטינג ליותר משישה מיליארד אימפרשן בסרטוני וידיאו בכל מיני ערוצים של דירקט ופרוגרמטיק והנראות הצליחה להשביח את עצמה מ-40 אחוז ל-58.2 אחוז בחצי השנה של שנת הפעילות 2016, זאת בהשוואה לתקופה מקבילה ב-2015.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.