Social Media Policy

 

פוסט זה יעסוק בנושא חשוב הממקם את הפעילות שלנו על הדרך הנכונה.  הנושא נסב על חברה הרוצה לסלול את דרכה בעולם המדיה החברתית. כפי שאני חוזרת ואומרת, תהליך נכון ואיכותי של אימפלמנטציה במדיה חברתית בארגון מתחיל קודם כל ולפני הכול בבית. יצירת באז פנימי תשפיע מטבעה על איכותו של הבאז החיצוני. הבאז הפנימי עובר בזרימה טבעית אל השיח בשטח ועוד הרבה לפני שהוא מגיע למציאות האון ליינית הוא מתקיים בצורה פעילה במציאות האוף ליינית. גישה זו מאפשרת לנו להגיע לפריצת השידור ממקום מושכל, מעובד ומודע למעשיו. כמו כן הוא בונה תשתית שיח בריאה ובהדרגתיות הנכונה והראויה.

הרעיון הגדול יצירת “מקהלת תוכן” ניהול שקובע את הטון התוכני של הארגון על ידי זיהוי ה”זמרים הנכונים”. במונחים מוזיקליים מדובר בהתאמת הכלים הנכונים למנגינה בכללותה. במעמד זה חשוב לזהות את מי שכבר פעיל ולברר מה הוא עושה ומה מתוך זה צריך להיות מסופח למהלך ניהול מקהלה. תהליך שמאופיין בכיוון כזה  מבטיח לנו שהתוכן יהיה מתוזמן ואיכותי כיוון שהוא מאפשר לנו לדאוג לכך שהרעש התקשורתי שייווצר בעקבות התוכן הזה יהיה רעש מתוזמן. כמו כן, ניהול המקהלה מבהיר לנו שיש חוקים ברורים לסושייל מדיה פוליסי וכי הוא נבנה מתוך יחס הרמוני בין הקולות. צריך לזהות את הנושא שעליו רוצים לדבר ולטפח את המיומנות הדרושה בתוככי הארגון וכך כשהתהליך יצא החוצה כולם באמת ידעו לנגן |

אם תחשבו על כך היטב אמנת חוקי מדיה חברתית צריכה להוות בסיס אסטרטגי שעליו תיבנה כל הפעילות ההסברתית שתחלחל פנימה אל תוך הארגון, וממנה לייצר סנכרון אמיתי אשר יוכל לשרת את הארגון הרבה מעבר לְמה שמשתמע מהחוקים עצמם.

אני מצרפת לכם לפוסט זה אמנת מדיה חברתית לדוגמא, האמנה של דפי זהב. כמו כן, בהמשך הרשומה אוסיף את הנקודות שלי לבניית מהלך מסוג זה בארגון.

 @-@

אמנת המדיה החברתית של דפי זהב  | אמנת שימוש בפלטפורמות חברתיות באינטרנט

פלטפורמות של שיתוף מקוון מהוות היום כלי אינטראקציה מרכזי באמצעותו עסקים וגולשים ברשת מתעדכנים, שולחים מסרים אלקטרוניים, מחליפים מידע, מפרסמים את שירותיהם ועוד.זהו מודל של אינטראקציה בעולם האינטרנט הצומח בו חברת דפי זהב לוקחת חלק. אנחנו מאמינים כי אותן פלטפורמות חברתיות (בלוגים, רשתות חברתיות, פורומים וכיו’) לא משמשות רק כלי עבודה נוסף במסגרת פעילויות החברה, אלא מאפשרות העצמה של השיח החברתי שלנו כאזרחים.

דפי זהב מאמינה כי העובדים הם השגרירים הכי טובים שלה בעולם האינטרנט ובתחום הרשתות החברתיות בפרט. אולם יש לזכור כי בעצם ההשתתפות בפעילות האינטרנטית הפרטית הינכם נתפשים גם כעובדי החברה. דפי זהב מאמינה ומכבדת את זכותו של כל אדם להתבטא בחופשיות כל עוד הוא אינו מפר את החוק. אך, לדברים שעובד מפרסם יש השלכה גם על התדמית של החברה ויחסיה העסקיים.

יש לבצע הפרדה ברורה בין החיים הפרטיים לנעשה במסגרת העבודה, הדברים להם אנחנו חשופים במהלך העבודה הינם פנימיים בלבד. לכן אסור לעדכן ולשתף את אותם דברים פנימיים במסגרת האינטרנט הן בשעות העבודה והן מחוצה להן. דברים אלה כוללים גם :

עדכונים על הנעשה בשוטף בחברה.

חשיפת דברים הנמצאים בפיתוח העסקי של החברה.

התבטאויות בנושאים כספיים של החברה, לקוחותיה וספקיה.

התבטאויות לא מכובדות כלפי מתחרי החברה.

התבטאויות לא מכובדות כלפי עמיתים לעבודה

דפי זהב מחזיקה לרשותה מספר חשבונות בפלטפורמות חברתיות שונות. ניהול חשבונות אלו ופתיחת חשבונות נוספים ברחבי הרשת הם בגדר אחריות החברה. בעת פתיחה שלכם חשבון ברחבי האינטרנט, יש להימנע מפתיחה של חשבונות המשתמשים בשם החברה או באחד ממותגיה משום שחשבונות אלו עלולים להתפרש כמייצגים את החברה.

הפלטפורמות החברתיות פתוחות לגלישה מתוך מחשבי החברה, על מנת לשמש ככלי עבודה וכאפשרות למי שמעוניין לעדכן ולהתעדכן בנושאים הפרטיים שלו, שלא על חשבון העבודה ולא לשם משחקים ברשת. ברור לכל, כי זמן הגלישה ברשתות החברתיות לא צריך לבוא על חשבון העבודה השוטפת ואין להשאיר את הרשתות החברתיות פתוחות לשימוש לכל אורך היום.

@-@

הצעדים שעליהם אני ממליצה לשם בניית אמנה :

בניית “גרעין מוביל” הגנראטור של הארגון | גרעין אשר יוביל את המהלך ויעודד את הקבוצות המעורבות בו לקחת חלק פעיל בעשייה.

כתיבת האמנה | לתשומת לב ! זהו שלב קריטי שבו צריך לבדוק היטב מה הם הערכים של החברה, מה הם החוקים הפנים ארגוניים של החברה ומהו הקוד האתי של הארגון. לרוב שלב זה נמשך לא מעט מכיוון שלא בכל החברות הוא ברור די צורכּו, וכאן המדיה החברתית משמשת כקטליזטור וכמנוף לייצור מהלך אסטרטגי כללי שאינו קשור בהכרח רק בפני המדיום החברתי, אלא זו נקודת זמן טובה לזיהוי אופיו של הארגון ולבניית זהות מתוקשרת.

דו שיח פנים ארגוני | בניית שדרת שיח פנים ארגוני כחלק אינטגראלי של המהלך. הדבר מאפשר הזדמנות  לקולָן של השכבות החלשות בארגון לקבל ביטוי, דהיינו הזדמנות לייצר שיח עם בעל העניין המובהק של הארגון – הלא הוא העובד. גישה זו מזכה את הארגון בכמה רבדים: הן בהיכרות מעמיקה עם הפוטנציאל של העובדים בארגון (ומדובר על הפוטנציאל הנוסף, שאינו מקבל ביטוי בתפקיד זה או אחר) והן בחשיפת האמנה וביצירת מהלך שיתופי שיוביל למחויבות מתוך הכרה בחשיבותה. בנוסף, ניתן בשלב זה לחדד ו”לכוונן את כלי התזמורת” דהיינו לפקח ולהקפיד על כך שהארגון כולו אכן יודע הלכה למעשה לדבר את אותה שפת תוכן, לאור אותם ערכים, מטרות, חזון |

שימוש בכלי הפצה המדברים את שפת המדיה החברתית ככוח עזר להטמעה גורפת של הנושא במסגרת הפנימית של הארגון | כלים כגון וובינר ופלטפורמת ויקי שיתוף שבה ניתן לאגד תכנים שונים הכוללים וידאו , תמונה , טקסט. כמו כן, באותם כלים נוצרת האפשרות של תיעוד המהלך לאורך כל הדרך בצורה שתשקף את הִתקַבְּלוּת האמנה |

הטמעה בפעילות השוטפת של החברה הכוללת הצגת הנושא | בהזדמנויות אשר נמצאות ממש מתחת לְאַפֵּינוּ : בפגישות ובישיבות של הנהלה מומלץ ייזום סדנאות להטמעה שישולבו בימי העיון של הארגון ובהדרכות יזומות אודות התנהלות המדיה החברתית. הפעלות מסוג זה מאפשרות לעובדים לקבל סל כלים לעבודה נכונה ובד בבד “מחנכות” את הארגון באופן גורף לעבודה נכונה.

הפצת האמנה לכל העובדים | רצוי במעמד זה לצרף תיעוד של המהלך ובאופן זה לאפשר לכלל העובדים להכיר את המַטֶריה ולדעת איך נבנה התהליך כך שתיווצר שקיפות דואלית והיזון חוזר ביחסי הדיאלוג מול העובד.

@-@

לסיכום | כבר ציינתי בעבר שהמדיה החברתית משנה פָּנֶיהָ  חדשות לבקרים ותוך כדי כך גם מייצרת מהלכים שאינם קשורים בהכרח רק להתרחשויות המוגבלות למתחמי המדיה כשלעצמם. עצם העובדה שארגון צריך לשקול מחדש את מהלכיו, ולהתייחס לתקשורת הפנים ארגונית ולשדרים אותם הוא מייצא מבטיחה שהתהליך ישפיע ויִגַע ב Hardcore האסטרטגי של החברה |

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.