Mobile Ad Blocking | Major Threat

adb1

הפוסט הנוכחי יעסוק בנושא מדובר מאוד בשנה האחרונה, Ad Blocking והמשמעות המתפשטת של חוסמי המודעות בזירות השונות, החידוד למידע שאני מביאה לכאן נסב בעובדה שמגמת האדבלוקינג מתגברת באופן מדאיג ועוברת דירה גם לאחד ממחוזות הפרסום המשמעותיים ביותר עבור מותגים- זירת המובייל.

חשוב להדגיש כי כיום החלוקה של חוסמי המודעות עומדת במספרים על- כ420 מיליון בכל העולם בדסקטופ, ו220 מיליון במובייל- כשעיקר החסימות במובייל דווקא מתקיימות בגאוגרפיות כמו אסיה שווקים מתעוררים באופן כללי. אבל ! משמעותי לקחת בחשבון שהדטה הנתונה כל הזמן משתנה באופן קבוע- גם המספרים האמורים לעיל וגם מיקומה של המגמה בעולם ולכן הרשומה הזה קריטית שכן הבעיה יכולה להיות מחר בבוקר נחלת הכלל במערב.

תוכלו לראות בגרף הבא חלוקה של המגמה על פי פריסה גאוגרפית גלובאלית :

הרשומה מתעכבת על שני מקורות מידע אשר מנכיחים לנו את המגמה, ומהם חילצתי תובנות מרכזיות, למי שרוצה לקרוא את מקורות המידע המקוריים עליהם נשענתי כמידע תוכלו לעשות זאת כאן- Link וכאן-Link.

מגמת הAd Blocking גדלה במהירות בצורה מדאיגה, על פי הדיווח אותו צירפתי, בעוד שMobile כיום מייצג חצי מהתעבורה ברשת- הנתונים שהData במקור שצירפתי משקפים ומעידים על כך שחסימת מודעות במובייל נמצאת בתאוצה וזאת בקצב של פי שלוש מקצב החסימה בדסקטופ. האחוזים של- Ad blocking דומים בין מכשירי iPhone אל מול אנדרואיד.

מובייל– על פי הנתונים Mobile כיום מייצג 30.9 אחוז מכל הטרפיק באון ליין בכל העולם, מתוכם 62.9 אחוז מושפעים על ידי אד בלוקינג.

דסקטופ מייצג 50.9 אחוז מכל הטרפיק של הOn Line בעולם, מתוכם 21 אחוז מושפעים מ-Ad blocking.

טאבלאטים– מייצגים כ9.5 אחוז מהטרפיק באון ליין בכל העולם- מהם מושפעים ב4.4 אחוז על ידי אד בלוקינג.

הדטה למעשה מחדדת שהאימוץ ל- Ad blocking במובייל גדל בצורה מדהימה– המודעות לאד בלוקינג בדסקטופ ללא ספק השליכה ויצרה אפקט אשר גורם לאנשים לעשות את הפעולה גם בסמארטפונים שלהם. חשוב להדגיש כי כרגע המגמה בעיקר נכונה בהקשר של שווקים מתעוררים בהם משתמשים נמצאים הרבה יותר במובייל ומודאגים יותר מהמערב לגבי צריכת הדטה ומהירות האינטרנט- על ידי הסרת המודעות, אד בלוקינג מאפשר לאותם משתמשים לרוחב פס הרבה יותר גדול ומהירות העלאת דפים נצפים.

עם כל זאת, ולמרות העובדה שהבעיה העיקרית עדיין אינה שוררת במערב או לצורך העניין בישראל- חשוב לקחת בחשבון את המגמה ולהתייחס אליה בהתאם כמו כן להבין את התנאים של יצירת המגמה אשר נובעים מכך שהמדיום של הפרסום הדיגיטלי ובפרט המובייל יכול להוות ככלי אינטרוסיבי ומשבש לא לטובה את חווית המשתמשים.

מילת סיכום. בעולם שבו חווית לקוח הופכת לפקטור אשר מגדיר את ההבדל בין מותג למותג- משמעותי לחשב מסלול מחדש ולייצר איכות שכן זכות הקיום של מותגים בעידן זה נשענת יותר ויותר על ה- Customer Experience וחוויה, צריך לדעת לחשב מקצה לקצה בכל נקודות המגע עם הלקוח.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.