Wearables Need to Become Independent

יש חשיבות רבה כשחוקרים תחום, להיות עירניים לגישות ולתפיסות עולם שונות, שכן הן אלו שבפועל מגוונות את הרעיון ומפתחות אותו לכיוונים שונים. הפעם, אני רוצה להתעכב איתכם על עולם המחשבים הלבישים, ועל דיעה שלכדה את עיני וגרמה לי להעמיק בדבר. התובנה היא שכדאי לחשוב על הרעיון של מחשוב לביש Wearables- כתפישה, כמשהו שיהפוך לגורם עצמאי שמנותק מהמכשירים הסלולרים, על מנת שהתחום אכן יזכה לפריחה ויצליח. את הדיעה הזו הציג : Glenn Lurie שהוא אחד הבכירים ב AT&T חברת התקשורת הגדולה בארה”ב. גלן למעשה משטח את האמונה שלו, שלדעתו העתיד של המחשוב הלביש תלוי ברמת העצמאות שלו.

מחשוב לביש הוא תחום עם פוטנציאל אדיר– כפי שאתם יודעים אני מגדירה אותו כחלק ממושג גדול יותר : העולם המחובר. לטענת גלן המגמה הזו אכן תתרחב, וזאת בתנאי שמחשבים לבישים יהיו עצמאיים, והאוטונומיה של התוכן תתגלם באפליקציות יעודיות למכשיר עצמו שאינן מתכתבות עם מכשירים סלולרים. צריך להבין שמדובר בהבדל ענק שכן כשמחשוב לביש קשור למכשיר הסלולרי הוא למעשה סוג של Complement, תוספת, שלוחה של המכשיר המוחזק בידינו- והוא מספק רסיסי מידע מצומצמים כהשלמה שולית למידע המלא במכשיר. אם מחשוב לביש אכן יהפוך לעצמאי, הרי דרך בעלי חברות המחשוב הלביש- זה יקבל משמעות אחרת לגמרי בידיו של המשתמש- ובנוסף האפשרויות הן הרבה יותר גדולות ועשירות.

מחשוב לביש עצמאי, עם דטה וקונקטיביות שנועדו אך ורק למכשיר, יהפוך את כל תחום הWearable Device ואת השוק הזה למפעל הרבה יותר משמעותי. ניתו לראות בגרף הבא את ההערות שהובאו בביזנס אינסיידר על התפתחותו של התחום, על העולם המחובר באופן כללי כמו גם הIoT, וכן מבט על תחום הטלוויזיות החכמות והמחשוב הלביש. עצם העובדה שהמחשבים יהיו אוטונומיים מבטיחה שייווצר סביבם אקו סיסטם חדש של תכנים שבחלקו מתכתב עם תכנים שהועלו במכשירים אחרים : טלוויזיה, מחשב, אייפד, סלולר- אך בו בזמן הוא גם יעודי ומתייחס אך ורק למכשיר עצמו. השיטה האוטונומית הזו תבטיח במקביל פריחה של יישומים שונים שתפקידם להעשיר ולעבות את הרעיון המקורי בשכבת אוגמנטד.

DeviceForecast

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.