Wonderful Digital Projects

 

תיכף מתחלפת לנו שנה (ולגבינו – שנת פעילות) ולכבודה החלטתי לעשות מאמץ מיוחד ולהביא לכאן עבורכם כלי משמעותי שיעזור לכם לחשוב קדימה,  כמתבקש בפתח השנה האזרחית החדשה. לעתים קרובות אני נפגשת בעובדה כי לחברות וארגונים קל וגם נכון להישען על בנצ’מארק של פעילויות טובות ומרשימות אשר הוכיחו את עצמן ברחבי העולם. סוף השנה סימן לי יעד: זהו זמן טוב לקבלת החלטות, להפעלת כפתורים וחילופי תובנות והחלטתי שבנקודת זמן זו אוכל להיות לכם לעזר ולהציג ארבעים דוגמאות למהלכים חשובים שמהם ניתן ללמוד ולהצטייד להמשך הדרך.

את הפרויקט הגתה והקימה איתי אריאלה דניאלי המקסימה אשר מזינה את עמוד הFacebookשלה באופן קבוע לאורך השנה במטעמים מכל העולם. והנה נקרתה לפנינו ההזדמנות לדלוור לכם במשולב את המסרים שלה ואת תמונת המציאות שלי וביחד לאגד זאת למסמך משותף אשר יכול לשמש לכם כארגז כלים וכמקור השראה.

לא נכביר במילים אלא ניתן לפרויקטים לדבר בעד עצמם דרך התמונות וצילומי המסך.בצד כל פרויקט רשמנו כמה מילים אשר מתארות את המיזם. כמו כן, חשוב לי לציין שבמקומות בהם שולבו סרטי וידיאו צירפנו לכם את הסרטים על מנת שתחושו את העוצמה שמעניק השימוש בכלי הוידיאו במרחב הדיגיטלי.

מקוות שתהנו – אריאלה דניאלי וזהר אוריין .

 

 

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

10 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.