Pew | News Consumption Preferences

מחקר שנערך באמצעות- Pew משקף נתונים מענינים, על תרבות הצריכה והעדפות של אנשים בכל הקשור לחדשות. המחקר-Link מתעכב על העדפות צריכת התוכן של אנשים בגילאים שונים ובמיוחד תוך מיקוד בשאלה באיזו מדיה הם מעדיפים לקרוא ולקבל את המידע החדשותי שלהם. המסמך חושף כמה שינויים משמעותיים אשר עוברים בשנים האחרונות, בכל הקשור לצריכת תוכן חדשותי וזאת במבט רחב על דורות שונים- והוא גם מחזק את המעבר ממדיה אנלוגית אל פרינט למדיה לינארית- עד למצב בו אנחנו חיים כיום שמגדיר אותנו כחיות של המדיה דיגיטלית.

המשתתפים במחקר חולקו לפי קבוצות גיל שונות : 18-29, 30-49, 50-64 ו-65 ומעלה. השאלות סבבו סביב נושאים שונים כמו : כיצד אנשים צורכים חדשות, על ידי קריאה, צפיה או האזנה- זאת בחלוקה למדיומים שונים, מכך ניתן לגזור כיצד אנשים מעדיפים את צריכת התוכן החדשותי שלהם- אנלוגי או בפורמאטים דיגיטליים. המחקר נערך בחודשים ינואר- פברואר 2016- וחשוב לקחת בחשבון שלאור העובדה שדברים משתנים מהר, גם מאז יכול לחול שינוי, כמו כן- משמעותי לקפל את העובדה שהמחקר בוצע בארה”ב ותרבות צריכת התוכן החדשותי מקבלת אופי וצבע מיוחד בתקופה זו שכן מתקיימות בה בחירות תוססות במיוחד בחודשים אלו לנשיאות המדינה.

גילאים- 18-29 מעדיפים לקרוא את החדשות שלהם זאת מול קבוצת המבוגרים יותר, אבל יחד עם זאת הרוב המוחלט של העונים למחקר מעדיפים לצפות בחדשות שלהם (וידיאו- ממוצע של 47 אחוז) זאת מול קריאת חדשות (36 אחוז) ומול אודיו (17 אחוז).

pj_2016-07-07_modern-news-consumer_1-01

רוב הקריאה או הצפיה מתקיימת במסכים אל מול אופציית הפרינט– זאת לא באופן מפתיע בכלל, יותר מ-80 אחוז מהצעירים הבוגרים מעדיפים לעשות זאת און ליין, אל מול פחות מ-10 אחוז שרוצים לקרוא חדשות בעיתון המודפס ! אין ספק שזו מראה שמציגה את השינוי הנדרש בקרב העיתונות המודפסת ואת התהליכים של הכיוון שהיא עוברת מהפרינט אל המסכים הדיגיטלים.

pj_2016-07-07_modern-news-consumer_1-03

במבט כולל על הדטה- עושה רושם שצריכת תוכן חדשותי עושה מעבר מהטלוויזיה ל-Web בעוד ש-57 אחוז מהצעירים הבוגרים עדיין מעדיפים לצפות בחדשות בטלוויזיה, חלק לא מבוטל (37 אחוז) מעידים על עצמם כי הם מעדיפים לצפות בחדשות באינטרנט בפלטפורמה המועדפת עליהם.

ישנו גם מידע על אודיו בכל הקשור למרחב הדיגיטלי והוא די מפתיע מחמשת הפורמאטים לצריכת תוכן חדשותי, לשמוע חדשות באודיו הינה המתודה האחרונה- נתון זה מפתיע לאור העובדה שממחקרים אחרים עולם הפודקאסטים רק מתפתח ועולה בשנים האחרונות.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.