Augmented Reality | Travel in Time

ti3

הנה לכם דוגמא נהדרת ושימושית לטכנולוגיית אוגמנטד ריאליטי.  קייס שממחיש שאפשר לקחת את הטכנולוגיה ולהפוך אותה למשהו שעובד לטובת האדם. 

מפריע לי שהרבה פעמים משתמשים בטכנולוגיות רק לשם עצם השימוש בטכנולוגיה, ולא ממקום שנועד לשרת את האנשים. לדעתי, הטכנולוגיה יכולה לייצר ערך ולתת משמעות נוספת לאיכות החיים שלנו- בתנאי שאופן השימוש יהיה חכם ואיכותי וישב על התפיסה הזו שאומרת שהטכנולוגיה צריכה לשרת את האדם ולא להפך. קודם כל מדובר בתפיסת עולם ורק לאחר מכן תוכל הטכנולוגיה לשרת אותה ככלי עזר. חשוב היה לי למצוא עבורכם דוגמאות שמוכיחות את האמירה שלי- וצובעות את המסר שלי באופן חד וברור. הנה לכם דוגמא שעושה בדיוק את זה, ומנצלת את טכנולוגיית האוגמנטד ריאליטי להוספת שכבה איכותית על עולם של תיירות כך שאמצעותה ניתן לראות רובד סביבתי נוסף הלכה למעשה.

ti2

מדובר במהלך מתחום התיירות בעיר ברלין– ובו למעשה המבקרים יכולים להחשף לאינפורמציה נוספת על כל מה שהתרחש היסטורית סביב חומת ברלין.  זו ממש נסיעה אחורה בזמן שחושפת את התיירים למידע משמעותי שממחיש להם מה קרה כאן בפרספקטיבה היסטורית.

ti1

זוהי אפליקציה שמטרתה המובהקת הינה נסיעה אחורה בזמן. והשימוש באוגמנטד ריאליטי משקף את אותם האירועים ההיסטוריים של ברלין שהשפעתם ניכרת עד ימינו. האפליקציה מאפשרת לאנשים להשתמש בסמארטפונים שלהם או בטאבלטים שלהם- ולהיות חשופים לתכנים מהעבר שקשורים לחומת ברלין- את התהליך כולו כולל הפלת החומה. האפליקציה זמינה גם בiOS וגם באנדרואיד- ומאפשרת שירותי GPS- שמובילים את התיירים למקומות התיירותיים ההיסטוריים הרלוונטים.

מילת סיכום. צירפתי לכם את הסרטון של המהלך על מנת שתוכלו להחשף אליו בעצמכם. הוא אמנם מועבר בגרמנית, אבל קל מאוד להבין ממנו את הקונטקסט.

urianzohar

אני- זהר אוריין, יועצת בתחום של חדשנות באמצעות דיגיטל וטכנולוגיות השירותים שלי : ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים בניית אסטרטגיה של חדשנות דיגיטלית יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים חקר הטרנדים המובילים ושימוש במקרי בוחן מרחבי העולם

Leave a Reply

Your email address will not be published.